Novi župni listić INŽupni listić od 30.11. do 6.12.2020.
s rasporedom misa


Župni listić od 23. do 29.11.2020. s
rasporedom misaPotrebe našeg Caritasa


Potreba:

   
Trenutno ništa posebno osim novac za hranu. Novac možete staviti u kutijicu Caritasa u crkvi.
Početni datum: 01.01.2019.
Završni datum:nikada
Donator: =Vaše ime=


TEMELJNA FORMACIJA I SPECIJALIZACIJA ANIMATORA


Temeljna formacija animatora susret je mladih iz raznih župa zagrebačke nadbiskupije koji žele što više naučiti o animiranju mladih u svojim župnim zajednicama. Formacija se održala kroz 5 vikenda u Međubiskupijskom sjemeništu na Šalati.

Na susretima su naučili kako raditi s mladima određenih dobnih skupina i kako ih zainteresirati za prave i istinske vrijednosti, za Boga. Na radionicama su još više upoznali sebe, prisjećajući se svoje povijesti i razmišljajući o svojim vrednotama.  Temeljna formacija završila je općom specijalizacijom koja se održala 29.7. – 4.8.2019. na Bledu, a iz naše župne zajednice sudjelovali su: Katja Jurišić, Marko Matijević i Katarina Matijević. Na specijalizaciji su još detaljnije naučili izraditi katehezu, izvesti bans, ples, igru, skeč, a posebice kako surađivati u timu.